Zespół folklorystyczny "Narewczanki"

  • powstał w 1978r., w swoim repertuarze posiada głównie pieśni białoruskie. Zespół kultywuje scenki obrzędowe, przygotowuje pokazy dawnych zajęć związanych z gospodarstwem domowym. Nagradzany i wyróżniany m.in. w konkursach "Piosenki Białoruskiej", "Pieśni Wielkopostnej", "Kolędzie".

Kierownik muzyczny: Piotr Skiepko  e-mail: zuberbs@pocztaonet.pl
Kierownik: Ola Sawicka
Kontakt z zespołem: tel. (085) 68 58 134

CEGIEŁKI
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY Z LEWKOWA STAREGO
HISTORIA ZESPOŁU

POWSTANIE ZESPOŁU 1976 – 1979

Folklorystyczny zespół CEGIEŁKI powstał w 1976 r. z inicjatywy Konstantego Mojsieni, ówczesnego dyrektora Zakładu Ceramicznego w Lewkowie Starym.

Pierwsza próba zespołu w 15 – osobowym składzie odbyła się 28 grudnia 1976 r. Początkowo pod nazwami jako „Zespół Chóralny z Ceramiki” (1977) czy też „Chór Zakładu Ceramicznego w Lewkowie Starym” (1978). Właściwą nazwę zespołu CEGIEŁKI, funkcjonującą do dziś nadano 24 lutego 1979 r. w obecności honorowych opiekunów tj. chrzestnych zespołu: pani Heleny Mieleszko reprezentującej wówczas Zarząd Główny BTSK w Białymstoku i pana Aleksandra Bondaruka wieloletniego dyr Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Lewkowie Starym. Zespół liczył wówczas 28 osób.

DZIAŁALNOŚĆ
Swoje pierwsze kroki zespół stawiał u siebie w Lewkowie, podczas kameralnego występu dla członków załogi BCB a następnie podczas spotkania choinkowego w 1977 r. Kolejne wystepy uświetniały lokalne wydarzenia i uroczystości gminne w tym liczne festyny (Festyn w Świnorojach). Z roku na rok zespół zdobywał doświadczenie w Przeglądach Piosenki Białoruskiej i Rosyjskiej, Przeglądach Kolędniczych i Nocy Kupały.

W 2011 r. zespół obchodził Jubileusz 35 – Lecia. doniosłym wyróżnieniem było odznaczenie pań z zespołu krzyżami zasługi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na wniosek Wojewody Podlaskiego odznaczone zostały za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i propagowania kultury ludowej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI pani OSIAK WIERA oraz SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI pani MARIA RUSINOWICZ. Obie panie tworzyły zespół od dnia jego założenia. Praca wokalna pozostałych złonków, również jest wieloletnia. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał również zespół „Cegiełki” za całokształt osiągnięć.

Dziś, zespół jest laureatem wielu przeglądów folklorystycznych. W repertuarze posiada folklor opracowany w języku białoruskim i polskim. W konkursach zaliczany jest do kategorii chórów. Obecnie, instruktorem muzycznym zespołu jest Mikołaj Miarzenny, który w 2004 r. otrzymał dyplom od Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, za zasługi w popularyzowaniu i zachowaniu kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. W 2011 r. został odznaczony medalem „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”

Managerem zespołu jest Wiktor Bura, który wśród wielu obowiązków m.in. jako korespondent gazety „Niwa” systematycznie zamieszcza artykuły na temat bardzo licznych występów „Cegiełek”. Przykładowo w 2002 r. zespół zaprezentował się 23 razy.

INSTRUKTORZY
Aleksander Łukaszuk z Hajnówki w latach 1976 - 1984
Bazyli Ciełuszecki z Lewkowa Starego do 1993 r.
Wieczysław Pakumiejka z Grodna na Białorusi
konsultacje: Stefan Kopa
Mikołaj Miarzenny z Grodna na Białorusi od 1992 r.

WYSTĘPY
Na swym koncie zespół ma setki występów, poniżej przykładowe:

Prezentacje Tradycji Ludowej „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru”
Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów
Spotkania Artystyczne Białystok – Grodno
Przegląd Dorobku Artystygo Mniejszości Narodowych i Etnicznych: Warszawa 1996, Dobrodzień 2001, Puńsk 2002
Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej Czrna Białostocka
Piosenka Frywolna Czarna Białostocka
Międzynarodowe Spotkania Grodno – Białystok
Wigilia Chłopska w klasztorze pokamedulskim na Wigrach
Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim koło Lublina
Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku
Siabrouskaja Biasieda w Grudku na Podlasiu
Noc Kupały w Białowieży
Skierniewice – wymiana kulturalna z zespołem „Ustronie”

Występy na promocjach i targach:
Aktywizacja Społeczności Wiejskiej – konkurs sołectw
Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie
Verden koło Bremy w Niemczech w ramach Europejskiego Konkursu Odnowy Wsi w 2002 r.
Promocja w Wilnie na Litwie
Targi Rolnicze w Szepietowie

Koncerty zagraniczne:
Bardzo liczne na Białorusi m.in. Grodno, Prużany, Zalesie, Mińsk
Ukraina

OSIĄGNIĘCIA
Dyplom Uznania za wkład w rozwój białorusko – polskich stosunków kulturalnych – Centrum Białorusi w Polsce przy Poselstwie Republiki Białoruś, 2011 r.
Koncert Galowy Centarlnego Przeglądu Piosenki Białoruskiej w Białymstoku – każdego roku jako laureat
Wojewódzki Przegląd Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Bydgoszcz 2010 – I m i Puchar Przechodni Grand Prix
X Ogólnopolski Artystyczny Ruch Seniorów 2002 – II m
Wyróżnienie na Światowym Festiwalu Folkloru w Pińsku na Białorusi w 1995 r.
 

 


Zespół folklorystyczny "Cegiełki"

  • powstał w 1976 r. przy Zakładzie Ceramicznym w Lewkowie Starym. W repertuarze posiada piosenki w języku białoruskim. Wielokrotny laureat konkursu "Piosenki Białoruskiej"; kilkakrotnie gościł na Białorusi.

Kierownik zespołu: Helena Bartoszuk
Menadżer zespołu: Wiktor Bura
Kierownik muzyczny: Mikołaj Miażenny
Kontakt z zespołem: tel. (85) 68-56-107,   (85) 68-56-063


Zespół folklorystyczny ,, Cegiełki” z Lewkowa Starego

Amatorski zespół folklorystyczny ,,Cegiełki” powstał w 1976 roku przy ówczesnym przedsiębiorstwie ceramiki budowlanej w Starym Lewkowie. Śpiewają w nim robotnicy i pracownicy przedsiębiorstwa, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, emeryci. Repertuar zespołu oddaje różnorodności kulturowej Podlasia, którego wschodnią część zamieszkują Białorusini. Z tego względu w repertuarze przeważają białoruskie pieśni ludowe. Zespół wykonuje również pieśni w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim.
Przez zespół przewinęły się dziesiątki osób obdarzonych dobrym, naturalnym głosem. Obecnie w ,,Cegiełkach” śpiewa 24 amatorów pieśni lupowej pod kierunkiem Mikołaja Miażennego – znanego muzyka, akordeonisty, wielkiego miłośnika folkloru.

,,Cegiełki” dają średnio 25-30 koncertów rocznie. Za okres swego istnienia dały ponad 800 koncertów. Zespół bierze udział w licznych warsztatach, konkursach, festiwalach, festynach, dożynkach, spotkaniach kolędniczych. Wiele razy reprezentował województwo podlaskie ne festiwalach ogólnopolskich, m.in. w Bydgoszczy, Skierniewicach, Orzyszu. Za swoją maestrię starolewkowscy śpiewacy otrzymali wiele nagród, dyplomów, pucharów, listów pochwalnych. Na przykład, w 2002 r. ,,Cegiełki” zdobyły Grand Prix i puchar ,,Seniorady” w Białymstoku”; w 2004 r. otrzymały dyplom ministra kultury RP; w 2010 r. zajęły pierwsze miejsce na festiwalu ogólnopolskim w Bydgoszczy; w 2011 r. odznaczono je zespołową odznaką ,, Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medalem ,, Zasłużony dla powiatu hajnowskiego”; a w 2012 r. zdobył Grand Prix XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012 w Bydgoszczy.

,,Cegiełki” aktywnie współpracują z zespołami folklorystycznymi w Polsce i za granicą – na Ukrainie, Litwie i Białorusi. Bardzo owocnie współpraca układa się z białoruskimi zespołami z Mińska, Grodna, Prużan, Świsłoczy, Pińska, Brześcia, Zalesia, Smorgoń i innych miast.

Zespół ,,Cegiełki” podbił serca publiki zarówno w Polsce, jak i w Białorusi. Bogaty, piękny repertuar, wirtuozeria i charyzma przyciągają ogromne rzesze publiczności i nie pozostawiają nikogo obojętnym. Folklor kultywowany przez zespół w kraju i poza jego granicami jest cennym i oryginalnym darem dla obecnych słuchaczy i przyszłych pokoleń.

 

Gminny Ośrodek Kultury,  ul. Nowa 3A, 17-220 Narewka tel. 085/68-58-034

Realizacja: